www.gubbetrimmen.no

HISTORIA OM GUBBETRIMMEN.

På Vassenden starta en gjeng å trene i lag våren 1978.  Fellesøktene oppstod meir eller mindre tilfelding der nokre avtalte å møtest for å trene mot terrengstafettane.  I tillegg til laurdagstreninga, møtest også mange av oss måndags-kveldane for ei ny fellesøkt.  Det kunne dreie seg om 3-8 frammøtte.  Dei som var oftast med var Erling Kjell Dvergsdal, Roald Juklestad, Johnny Solheimsnes, Kjell S. Kvammen, Petter Kåre Igeltjønn og Jostein Gjesdal.  Ein kan hugse harde intervalløkter på Stampesletta på ”supertider”….
Det vi her dreiv med her var trening og ikkje trim!  Vi var ganske så seriøse og satsa på å komme i form til sesongen.  Det var denne gjengen som etterkvart skulle bli til det vi i dag kallar ”Gubbetrimmen”.    Sjølv om det i periodar har vore lite aktivitet, har treningsgruppa halde det gåande kontinuerleg i alle år.  Folk har komme og gått, men ein grunnstamme har heile tida vore med, og 3 av desse er med også i dag.  Desse er Erling, Roald og Johnny.

Med dette som bakgrunn er altså Gubbetrimmen sitt opphavsår 1978.

I 1980 vart Svein Boge med på treningane.  Han hadde då nettopp busett seg i Jølster.  Svein, som var ein av fylkets beste langdistanseløparar, heva nivået på treningane.  Samtidig hevda Jølster seg betre og betre på dei lokale terrengstafettane, noko som spora til meir interesse.  Sjølv om mange av dei som trena i denne gruppa deltok på stafettlaga til Jølster, var det også mange med som ikkje tenkte så mykje på å konkurrere.  Denne blandinga av alvor og ikkje fullt så mykje alvor, har truleg vore ein av faktorane som har gjort at gjengen har halde det gåande. 

Utover 80-talet levde Gubbetrimmen sitt liv og mange var innom for kortare eller lengre tid.    Ein kan hugse Noralf Sandal, Gunnar Hylderås, Jostein Russøy og mange andre.  Felles for desse var at dei var med ein periode, men ikkje lenge. 

 

Vidare i denne historia skal vi sjå korleis dei andre faste medlemmene har komme til:

Rune: 
Kom med på treningane våren 1980.  Han debuterte som stafettløpar på Jølster sitt seniorlag som 32-åring det året.  Dette skjedde på Sentrumsstafetten i Hyllestad og han sprang 2.etappe.  Rune har i alle år imponert med stabilt frammøte på treningane, og er truleg den i gruppa som har vore med på flest fellestreningar.

Magne:
Starta så smått å trene i militæret i 80-81, men det var ikkje før i 1984 han byrja å vere med hos oss.  Utover 80-talet hevda han seg sterkare og sterkare og beherska etterkvart både korte og svært lange løp (maraton). 

Dag: 
Kom med tidleg på 90-talet.  Etterkvart vart han ein stabil medlem, som også kjapt vart med på veteranlaga til Jølster på terrengstafettane.

Turid: 
Som første og endå einaste kvinnelege medlem, vart Turid med oss tidleg på 90-talet.  Ho har sidan det hatt stabilt frammøte til stor inspirasjon for resten av organisasjonen.

Oddvin: 
Kom til oss like før årtusen-skiftet.  Han er gruppas eldstemann, utan at det syner.  Har også kapasitetar utanom det sportslege, då innafor kveding og deklamasjon.

 

Anders: 
Kom inn i gruppa hausten år 2000.  Har på opptil fleire møter imponert forsamlinga med særs god heimelaga betasuppe…

Ola:
Vår mann off-shore.   Det betyr periodisert trening.  Ola har vore fast med oss sidan 2001.

Vidar: 
I 2002 kom Vidar Prest med i gjengen.  Han hadde få år før vore aktiv mellomdistanse-løpar, og la seg kjapt i teten på treningane.  Dessverre slo ryggen seg vrang året etter, og han har siste 2 åra ikkje kunna springe.  Vi ventar på eit endeleg comeback.

Kjell N: 
Innflyttar med røter i Jølster og ei karriere bak seg innanfor militær 5-kamp.  Kom med i gruppa i 2003 og har sidan det vorten betre og betre.  Tek ansvar, både for for farten i teten og som leiar i Jølster IL.

Siste to åra har medlemstalet auka monaleg.  Reidar og Asbjørn har vorte rimeleg stabile på treningane og Kjell Ø. har vore med oftare enn før.  I tillegg har Sverre vore på opptil fleire treningar.    Siste skudd på stammen av dei vi kan rekna som faste er ”ungdommen” Ivar Andrè.
Også Leif ser vi med ujamne mellomrom. 

Hausten 2006 har endå mange nye fjes dukka opp og på det meste har vi vore 17 stk. på trening!

 

MØTEAKTIVITETEN:

Ein viktig aktivitet i Gubbetrimmen er møta.  Her snakkar vi om både ”styremøter” og ”årsmøter”. 

Romjula 2000 vart det halde eit uformelt møte hos Magne.  Det eksisterer ikkje noko møtereferat frå dette møtet, men det gav tydelegvis meirsmak.

Første bokførte styremøte 31.mars 2001 hos Johnny.  Åtte personar møtte.

Første årsmøte vart halde 17.november 2001.   Sju møtte.  Desse var Johnny, Magne, Roald, Rune, Oddvin, Erling og Dag.  Allereide då var vi i utakt - usikre på om vi var årsmøte eller styremøte.  Ein kan ut frå møtereferatet elles sjå at mange viktige saker var på dagsorden:
- Tøyingsprosjektet.
- Er hjortejakt trening?
- Heving av nedsunken brystkasse.
- Båtsleden.
- Neste møte var tenkt lagt til Longevasshytta!

Etter dette har vi hatt 2 årlege møter:  Styremøte på hausten og årsmøte på vårparten.  Åtte-ni  personar har møtt og mange viktige saker har vore drøfta og løyste??  Møta har vorte halde på mange stader i bygda.    Som regel har vi vore heime hos ein av medlemmene, utanom ein overnattingstur på hytta til Erling i Dvergsdalsdalen og eit møte på hytta til Anders på Ytre-Berg.

Ein anna fast aktivitet er jule- og sommaravslutningane.  På siste laurdagstrening før jul er det samling i garasjen til Roald med julegløgg, rakørret og god drikke.   Her er det premieutdeling av ulikt slag; f.eks til den som har hatt flest frammøte den aktuelle hausten.    Siste åra har Ivar A. Sunde vore leverandør av prima rakørret til laget.

Siste trening før sommarferien er det igjen samling, no på bryggja.  Her er det grilling og sesongen vert forsøkt oppsummert.  Regelen om ”2 pølser og 2 pils” vert som regel halden. 
JUBILEUM:

Våren 1998 runda Rune og Erling 50år.  Då vart ein ny aktivitet unnfanga:  ”En helaften” for jubilantane vart planlagt, der dei via diverse øvingar og oppgåver enda opp på Gordon Gjesteheim på Reed for middag.  Undervegs hadde vi også vore innom ordførar Gerd.   Liknande opplegg vart gjenteke etterkvart som 50-åringane kom til:  Roald i 1999 og Dag i 2003.  Det har vore snakk om både hesteskocup og halv eskimorulle undervegs for dei brave jubilantar. 

I denne samanheng må spesielt nemnast danseoppvisningane.  På trippeljubilèet til Roald, Ola og Tordis på Eikåsgalleriet vart det klassiske stykket ”Inngang i Sommerhaven” dansa av Gubbetrimmen.   På Dag sin 50års dag i Gjesthalla stod ”Riverdance” på programmet.  Begge oppvisningane gav høge terningkast.

 

OPPSUMMERING:

Som ein vil forstå er vi god gjeng.  Blandinga av alvor og toskeskap er berande for organisasjonen. 
Med 28 år i drift er vi ikkje berre Jølster`s, men truleg også fylkets eldste treningsgruppe.   At vi siste åra har fått opptil fleire nye medlemmer syner at vi er liv laga i mange år framover.

Velkommen til oss!

Vassenden 5.des 2006
Johnny Solheimsnes