www.gubbetrimmen.no

Medlemmer: Roald, Erling, Johnny, Rune, Magne, Dag, Anders, Oddvin, Turid, Ola, Reidar, Kjell N, Kjell Ø, Asbjørn, Vidar, Sverre, Leif, Svein, Ivar Andre

 

ROALD
”Bendik” er ein grunnleggarane av Gubbetrimmen.  Ofte borte når det skal vere testløp, men vi har forståing for at han skal besøke svigermor!  Han er ei eldsjel i organsasjonen og ein aktiv forslagsstillar på møta våre.  På treningane er kjenneteikna eit sugande løpssteg, der mjølkesyre er eit ukjent begrep.

Favorittøving:                        Alt utanom testløp.

 

ERLING
Her har vi ein annan av grunnleggarane.   Dette er gubbetrimmen sin redningsmann når sener og musklar slær seg vrange.   Repararer greitt ”skrøbelig kjød”; meir usikkert er vi  når ein kjem til det åndelege…(han vart aldri meir enn vararepresentant til Soknerådet) 
Erling har alltid vore sjef for stigningsløpa, eit verv han skjøttar med stor omhu.  Han skapar ei lun stemning ”dar bak”… og er alltid ute for å verve nye medlemmer til denne posisjonen i feltet.

Favorittøving:             Knapt nok 150 meter.

 

JOHNNY
Johnny er også ein av grunnleggjarane, og er Gubbetrimmen sin desiderte sjef, på alle plan og nivå.  Som sjefstrenar gjennom alle tider sørgjer han for at vi alle får den dosen av trening som han til ei kvar tid meiner at han sjølv treng.  Slik unngår vi anarki og kaos på treningane.  Han har klokke, og er flink til å telje ned til start.  Tradisjonelt har han alltid vore i teten; der er han fortsatt, men ikkje lenger åleine, heldigvis.
Også på møter er han Leiaren, som både er arrangør, listeansvarleg og dirigent. Han styrer møta med hard hand, og det er nok til tider nødvendig.  Likevel kan det gå over styr, og då legg han galant inn ein kaffipause!
Johnny arrangerer også gjerne andre aktivitetar, slik som til dømes fjellturar, og han har drive friidrettsgruppa i JIL i ein mannsalder, og er innehavar av Breimstafettmedaljen!

Favorittøving:             Alt som skal ha stor fart, ikkje f o r langt eller bratt.

 

RUNE
Dette er assisterande sjefstrenar (han har klokke).  Rune er grunneigar av parkerings- og oppmøteplass, inkludert garasjevegg med frammøteliste og retningvisar.   Han kan soleis seiast å vere avgjerande for at vi endå finnst.  Han er den einaste som har fått sin bedre halvdel til å trivast i lag med oss på treningane.    Som møtedeltakar er han ein sterk bidragsytar på slutten av møta, når vi andre har gått lens for saker, og Rune finn ein lapp i brystlomma.  Som utøvar har han sin styrke i motbakkar, og lagar då ”rot” i rekkene.

Favorittøving:             Motbakkar.

 

MAGNE
Frittgåande jeger og kornøl-bryggjar.  Når han har tid, møter han opp på trening, berre for å fortelje at han ikkje har trena sidan sist vi såg han.  Det trur ingen på!  På treningane finn vi han som regel fremst i ”pulje-2”, sjølv om vi veit at han har meir inne.   Som møtedeltakar kan det seiast at han har ei merkeleg god evne til å samle alle lause trådar til eit ubrukeleg vedtaksframlegg.   

Favorittøving:             På post.

 

DAG
Dag Svein er Gubbetrimmen sin store forfattar.  Som fast referent på alle møter, må han, i motsetning til oss andre, prøve å finne ut kva vi eigentleg vedtok, og elles finne ut av av uleseleg hieroglyfar han har fått med seg heim.  Desse oppgåvene løyser han alltid på ein glimrande måte, og gjer at alle møtereferata vert ein svært så underhaldande lesnad. 
På treningane er Dag som regel å finne i ”Pulje-2”, men når det kjem til motbakkeløp, yppar han seg rett som det her heilt der framme…

Favorittøving:             Motbakke-skald

 

ANDERS
Anders Johannes er einaste medlem frå innaføre Bjørsetodden.  Det skal ikkje vi bruke mot han.  Han kom inn i gruppa for 6 år sidan med ei panne betasuppe, og har sidan vorte teken godt vare på.   På treningane finn vi han som regel i ”pulje-2”, sjølv om han enkelte periodar har prøvd seg i ”kirsebærtreet”.  Som gubbetrimmens pedagogiske alibi har han eit stort ansvar for rekrutteringa, sjølv om resultatet let vente på seg.   Demonstrerer kraft og styrke etter treningane, noko som får oss til å lure på om han har slura på intervallane…Anders er mattelæar og den kompetansen trengs på medlemsmøta, når røystetal og andre oppteljingar skal registrerast. 

Favorittøving:             Restitusjons-sykling med innlagt push-ups

 

ODDVIN
Gruppas eldstemann, sjølv om det ikkje viser korkje på trening eller på møte.  Som sjefskåsør og ivrig debattant, sørgjer han for at møtereferata får ”fylde og innhald”…
Han er også gubbetrimmens sitt kulturelle alibi, der han med kapasitetar innan kveding og dans, viser veg for oss andre.  På treningane har han alltid for mykje igjen etter intervalløktene - det forstår vi først når han stikk frå oss på heimturen.
 
Favorittøving:             Heimatt

 

 

TURID
Vår kjære bestemor, jordmor og einaste faste kvinnelege medlem.  Unnataket som stadfestar tittelen på organisasjonen.   Heldigvis oftare å sjå på trening enn på møte.   Medlem av referansegruppa ”dar bak”, og gjer at Ola og Erling heile tida må yte meir enn dei hadde tenkt seg.   Det er å vone at Turid med si sporty innstilling, klarar å få også andre damer til å forstå at vi er noko for fleire enn oss sjølve. 

Favorittøving:             Føre Erling og Ola

 

OLA
Vår mann i oljebransjen, på børsen og på golfbana.  Likevel glir han uanstrengt inn i miljøet,  og har funne sin plass i feltet i lag med helsepersonellet vårt.  Som ein forstår er han god med tal, og på møta er han fast inn i teljekorpset.  Som møtedeltakar elles let han seg lett avspore, men har evna til å gje møtelyden eit ”løft” når andre kjelder er tørre. 

Favorittøving:             Golfrunden

 

REIDAR
Gruppas eldste krinsmeister, og mannen som gjer til skamme våre fordommar om at fotballspelarar aldri spring langt.  Kom som eit friskt pust inn i gjengen for 2 år sidan, og har sidan funne seg plass langt framme i feltet på intervallane.   I møtelyden har han, etter å ha lært forretningsorden, kome til orde fleire gonger (og det er ikkje enkelt)

Favorittøving:             Gå-på-løp

 

KJELL N.
Innflyttar med store aerobe kapasitetar.  Etter 2 år i gruppa har han detronisert Johnny på intervallane, noko som har medført at farten i tet ikkje har dala.  Etter å ha funne oss, har han også funne igjen godformen frå gamle dagar.  I motsetning til oss andre, eig han ikkje konkurranseskrekk, og viser såleis veg når møtevedtak om å stille opp i eksterne konkurransar skal gjennomførast.   Kjell N. er leiar i Jølster IL og syner nok ein gong at gubbetrimmarar tek eit tak, også utanom eigen organisasjon.

Favorittøving:             Kva det skal vere…..

 

KJELL Ø
Stadig oftare å sjå, men likevel ser vi berre hælane på han.  Gubbetrimmens opplagte lyspunkt i mørke haust- og vinterkveldar.   Som Jølster sin beste løpar gjennom tidene, gjev han gubbetrimmen eit kvalitetsstempel vi har fortent.  Har også debutert som møte-deltakar, her meir som lærling.

Favorittøving:             Alt som ikkje føregår på asfalt.


ASBJØRN
Ein av våre ferskaste medlemmer.  Til trass for skrale kne har han bite seg fast i miljøet og funne sin plass i ”pulje-2”.  Asbjørn har kapasitetar både som løpar og møtedeltakar, og vi har god tru på at han har ein lang karriere føre seg på begge arenaer.  

Favorittøving:             Rykkvis i grøftekanten.

 

VIDAR:
Kom som ein vind inn i gjengen for 4 år sidan, og hadde ein god, men akk så alt for kort karriere hos oss.  Ryggen slo seg vrang, og  han har sidan stort sett vore rekonvalesent.
Ein gjesteopptreden i haust gjev håp om at ein ny karriere er under oppsegling.    Vidar, som ved sida av å vere medlem i Gubbetrimmen, er sokneprest i Jølster, vil alltid ha ein plass på avkryssingslista på garasjeveggen.

Favorittøving:             Det meste er ok – unntatt intervallar ned Prestebakken.

 

SVERRE:
Sverre er noko av det vi er mest stolte av å kunne vise fram i Gubbetrimmen.  Sverre, som vi veit har store kapasitetar, innan korte spurtar og høge hopp, har i 2006 omsider funne ut at det vi driv med er heilt ufarleg.   Det er difor kjekt å registrere at han har opptil fleire oppmøte (frammøte), noko vi reknar med betyr at han omsider har forstått at han må halde litt igjen i starten av intervalløkta.
I møtesamanheng ventar vi spent på hans debut, og er høgst usikre på når det kan skje.

Favorittøving:             Høgde uten tilløp

 

LEIF:
Postmann, bonde og gubbetrimmar.   Har kun få frammøte kvart år, men imponerer med stor fart kvar gong han møter opp, der han utan respekt for meir garva utøvarar, legg seg til langt framme i feltet.  Har også vore møtedeltakar, utan at han der gjorde seg like bemerka.

Favortittøving:           Debut-løp

 

SVEIN
Det må seiast at vi er usikre på om Svein skal reknast som gubbetrimmar.  Han er sjeldan å sjå hos oss, men kvar gong det skjer viser han god form.   Dessverre set skrale bein ein stoppar for stabilt oppmøte, men vi vonar han vert å sjå oftare framover.

Favorittøving:             Lange løp på bane og veg.

 

IVAR ANDRÈ
Ungguten blant oss.  Kom inn i miljøet i 2006, og har etterkvart hatt mange gode økter i lag med oss.  Ivar spring fort og pressar både Kjell N og Johnny på kvart einast drag.
Då han kom til oss var han medlem i Gloppen FIL, men det fann han fort ut var berre tull, og har no meldt overgang til Jølster.

Favorittøving:             Usikkert.